Příběh TOMÁŠE
Ze svého světa do světa nás všech

Tomáš je sedmnáctiletý kluk, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a noční epilepsií.

Tomáš je velice veselý, citlivý kluk. Nemluví, ale své pocity, potřeby a přání sděluje pomocí gest a speciálních znaků Makaton a Voks obrázky. Důležitou součástí v životě je speciální rehabilitace a pomůcky. Bez tolik potřebné rehabilitace není schopen zvládnout ani tuto pro něj základní komunikaci, která ho spojuje s okolím. 

Tomáš je plně závislý na pomoci své rodiny ve všech oblastech života (krmení, osobní hygiena i výměna plen), a to i ve speciální soukromé základní škole pro děti s více vadami, která není jen školou, ale pro něj i druhým domovem. Má tam tu nejlepší odbornou pomoc a hlavně individuální přístup. 

Tomáš se neobejde bez pomoci osobního asistenta, kterého musí rodina, společně se školným a denním svozem do školy, pravidelně hradit. Všechny výdaje související s Tomem, který potřebuje pomoc ve všech složkách sebeobsluhy a dohled dospělé osoby 24 hod denně, jsou v převážné části hrazeny z rodinného rozpočtu, kde jediný příjem zajišťuje otec rodiny. 

Výtěžek z akce pomůže uhradit tolik potřebnou rehabilitaci a s tím spojené rehabilitační pomůcky, osobního asistenta a pomůže mu zůstat v kolektivu dětí v rámci povinné školní docházky a tím pomoci rozvíjet odborně jeho schopnosti a dovednosti.

Vaše konkrétní pomoc Tomášovi spočívá v zajištění příspěvku na osobního asistenta, pravidelné školné, svoz do školy, rehabilitace, pleny - toto vše musí rodiče nyní hradit  z rodinného rozpočtu  a vynaložit tak měsíčně více než  19 000,- Kč.

Navíc Tomáš roste, s tím souvisí i změna stavby těla a z tohoto důvodu se musí pořídit nové rehabilitační pomůcky. Z Vašeho daru přispějeme na:


  • nový speciálně upravený vozík v ceně 85 000,- Kč
  • novou zdravotní židli na doma i do školy v ceně 150 000,-Kč (2 x 75 000,-)
  • speciální iPad podporující komunikační aplikace v ceně 16 000,- Kč
  • speciální aplikace určené pro komunikaci na iPad v ceně 3 000,- Kč 
  • ortézy, dlahy a nutné rehabilitační pomůcky v ceně 5 000,- Kč 

Číslo účtu: 2501534122/2010

Pocity

Tomáš a jeho vnímání

Očekávání
Přijetí
Zamyšlení